ENVIAMENTS NACIONALS

Els enviaments es realitzen amb l’empresa de transport DRONAS 2002, S.L. Unipersonal – B-62745765 amb nom comercial NACEX i domicili fiscal P.I. NORD-EST C / ENERGIA 25-29 – 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA

  • Zona d’enviament: Península i Illes Balears
  • Preu enviament: gratuït en la subscripció de mel de temporada

Terminis de lliurament
Per poder saber en quin moment s’expedeix la seva comanda, li recomanem que estigui atent a la safata d’entrada del seu correu electrònic. Li enviarem una confirmació d’enviament de la comanda indicant la data de lliurament estimada. Si realitza la comanda en dia laborable abans de les 14h del migdia, podria rebre-la en dos dies laborables. Més tard de les 14h, s’incrementa el termini un dia laborable més. En cap de setmana o dies festius, els enviaments es gestionen al següent dia laborable.

Com funciona l’enviament i què fer si em trobo absent al meu domicili el dia del lliurament?
Es realitzarà un primer lliurament a l’adreça d’enviament indicada i en cas que en el moment del lliurament vostè es trobi absent, el missatger intentarà deixar una nota d’avís a la bústia. No sempre és possible deixar una nota, ja que en ocasions el missatger no pot accedir al portal o al recinte d’habitatges. Després d’aquest primer intent de lliurament, la delegació que reparteix a la seva zona intentarà contactar amb vostè per acordar un segon lliurament.

Si en la segona entrega vostè es trobés també absent, la comanda romandrà a la delegació de la seva zona per tal que pugui passar a recollir-la a l’agència.

Si per algun motiu no han aconseguit contactar amb vostè per acordar l’entrega, pot escriure’ns a hola@alemany.com per tal que li puguem facilitar la informació de contacte o ajudar-l@ en el que sigui necessari.

Com puc fer el seguiment del meu enviament?
Pot fer el seguiment del seu enviament utilitzant l’enllaç que trobarà al correu electrònic que confirma l’enviament de la seva comanda.

Puc rebre la meva comanda en la franja horària de la meva elecció?
Pot deixar les seves preferències sobre l’horari de lliurament a l’espai destinat a comentaris per al transportista que trobarà abans de finalitzar la seva comanda. Encara que ens consta que fan el possible per poder realitzar el lliurament dins de l’horari especificat, pot ser que els sigui difícil complir-lo depenent de la ruta del transportista. No s’impacienti!

Què passa si la meva adreça de lliurament és incorrecta?
Li recomanem que revisi l’adreça indicada abans de realitzar la seva comanda per assegurar-se que les dades són correctes i completes, ja que no és possible canviar la direcció un cop l’enviament ja s’ha efectuat sense que es generi una despesa d’enviament addicional.

No obstant, si detecta alguna dada incorrecta comunica’t com més aviat millor amb nosaltres a hola@alemany.com. També aquesta gestió pot incrementar la demora en el lliurament entre 24 i 48 hores més. No s’oblidi de revisar bé tots els camps al fer la comanda!

ENVIAMENTS INTERNACIONALS
De moment no realitzem enviaments fora d’Espanya.

 

DEVOLUCIONS

Possibles casos de devolució:

1) El producte està defectuós o ha estat danyat durant el transport:

En el cas que el producte sigui defectuós, l’usuari pot retornar-lo, assumint ALEMANY.COM les despeses d’enviament que es generin per l’entrega del producte i per la devolució del mateix. ALEMANY.COM procedirà al reenviament del producte substituït, sense costos addicionals per al client. Només ha de comunicar-ho el més aviat possible a hola@alemany.com.

En els casos de desperfectes importants i visibles produïts en l’embalatge de la mercaderia durant el transport és molt recomanable que el client anoti les incidències en l’albarà de lliurament del transportista (fins i tot és recomanable fer una fotografia) i ens ho comuniqui a hola@alemany.com el més aviat possible.

2) Desistiment

D’acord amb el que estableix la legislació espanyola, el client disposa de el dret de desistiment, en virtut de el qual podrà retornar el producte rebut si comprova que no s’ajusta a les seves expectatives.

L’exercici d’aquest dret podrà fer-se efectiu en un termini màxim de catorze dies naturals a partir de la seva recepció. A causa de la naturalesa dels productes comercialitzats en aquest lloc web, el comprador que desitgi exercir el seu dret de desistiment no haurà d’obrir o desprecintar el producte, de manera que aquest segueixi essent apte per al consum.

En el cas que el comprador hagi obert el producte, aquest dret de desistiment no s’aplicarà segons les exclusions contingudes a l’article 103 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries modificat per l’art. 28 de la Llei 3/2014, de 27 de març en el seu paràgraf i).

El reemborsament de l’import de la compra s’efectuarà un cop hagi estat comprovat l’estat de la mercaderia i es realitzarà a través de el mateix mitjà de pagament utilitzat per a l’abonament de la comanda i, en tot cas, en un màxim de 14 dies naturals a computar des que ALEMANY.COM tingui coneixement efectiu de l’enviament de la mercaderia per part del comprador o, en cas de no tenir-ne coneixement, des de la recepció a ALEMANY.COM del producte retornat.

Les despeses de devolució derivades de l’exercici de el dret de desistiment com les despeses d’enviament, seran per compte del comprador.

Per exercir el dret de desistiment, el comprador podrà fer-ho mitjançant qualsevol de les següents vies:

– Per mitjà enviament de correu electrònic a la nostra adreça de correu electrònic hola@alemany.com

Aquest dret de desistiment no s’aplicarà segons les exclusions contingudes a l’article 103 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries modificat per l’art. 28 de la Llei 3/2014, de 27 de març en els seus paràgrafs:

– i) “el subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament”.

GARANTIA GENERAL PER A TOTS ELS PRODUCTES

Excepte prova en contrari, s’entendrà que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació:

1.-S’ajustin a la descripció realitzada pel venedor i tinguin les qualitats del producte que el venedor hagi presentat al consumidor i usuari al lloc web.
2.-Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes de la mateixa mena.
3.-Presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que el consumidor i usuari pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa del producte.

La Llei de Defensa de Consumidors i Usuaris ofereix un termini de garantia de dos anys des de la recepció del producte. Això no obstant, aquest termini estarà condicionat per la naturalesa del propi producte, quan la vida útil del mateix (Data de caducitat o de consum preferent) sigui inferior al termini de garantia marcat per la llei.